Inbindningar av arkivhandlingar, protokoll och diarier till myndigheter genomförs utefter riksarkivets anvisningar för arkivbeständighet.

Vi utför även tidskriftsinbindning som häftade inlagor i hållbara pärmar.