Restaurering av böcker eller papper genomförs med ytterst försiktighet och med så lite ingrepp som möjligt för att bevara det ursprungliga materialet.

Restaureringsarbeten genomförs alltid med arkivbeständiga material.